Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/header.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/header.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/header.php on line 4
ปันสุข – เกษตรกรรมยั่งยืน

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/sidebar.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/sidebar.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/sidebar.php on line 4

เกษตรกรรมยั่งยืน

/ February 5, 2013 11:27 am

การเลี้ยงผีขุนน้ำ

ก่อนปี 2500 การเลี้ยงผีขุนน้ำของตำบลแม่ทาเริ่มจากชาวบ้านต้องการใช้น้ำในการเกษตร จึงยึดเอาการเลี้ยงผีขุนน้ำมาเป็นฐานในการแบ่งน้ำกันใช้ โดยจะมีการเก็บเงินคนที่ใช้น้ำเส้นแม่บอนทำการเกษตร เพื่อนำมาซื้อหมูเลี้ยงผี สมัยนั้นการเก็บเงินคิดเป็นต้างนา ต้างละ 50 สตางค์ แล้วก็ขึ้นมาเป็น 1 บาท 3 บาท

/ February 5, 2013 10:00 am

มัทนา อภัยมูล ลูกไม้ใต้ต้นปราชญ์เกษตร

มัทนา อภัยมูล หรือ ปุ้ย ลูกสาวคนเดียวของปราชญ์เกษตรแห่งลุ่มน้ำแม่ทา ปัจจุบันอายุ 31 ปี เรียนจบปริญญาตรีคณะผลิตกรรมการเกษตร วิชาเอกพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นก็เข้าทำงานที่มูลนิธิสายใยแผ่นดิน และกลับมาทำงานที่บ้าน สานต่อวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติของพ่อแม่

/ January 28, 2013 9:44 am

สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา

แต่สิ่งที่ดีคือ แนวคิดการรวมกลุ่มยิ่งมีความสำคัญสำหรบผู้นำว่าเป็นสิ่งจำเป็น ถึงกลุ่มแตก แต่แนวความคิดที่พัฒนาชุมชนไม่แตกแยก รวมกันแล้วมีความหลากหลายทางความคิดในการแก้ปัญหา มีอำนาจการต่อรองสูง มีพลังทำกิจกรรมสูง

/ January 9, 2013 10:44 am

เกษตรพอเพียง เคียงดอกแค

เมืองมน แสนธรรมพล หรือโย วัย 45 ปี เป็นชาวอุบลราชธานีโดยกำเนิด แต่มาเป็นลูกเขยบ้านหม้อ และเป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง เขาเป็นลูกชาวนาร้อยเปอร์เซ็นต์................

/ January 7, 2013 1:04 pm

ปุ๋ยอัดเม็ด วิสาหกิจเพื่อชุมชนบ้านซ่อง

ในยุคที่ของแพง หากไม่รู้จักเลือก รู้จักใช้ เห็นที่จะอยู่ได้ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต หรือการทำงานก็ตาม อย่างในตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ได้ทำการลดต้นทุนการผลิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

/ December 20, 2012 6:52 pm

ลงนามความร่วมมือร่วม ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ 68 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหารในชุมชนด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

/ December 20, 2012 11:52 am

ปลูกผักปลอดสารพิษ ผ่าน ‘ตะกร้าสานจากสายรัดพลาสติก’

ด้วยความคิดเริ่มต้นที่ต้องการทำการเกษตรตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” แต่ติดปัญหาพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ไม่มีระบบชลประทานที่เพียงพอ ทั้งดินส่วนใหญ่ยังเป็นดินปนทราย จึงทำให้ สมหวัง สุขพ่วง...

/ December 6, 2012 9:32 am

จับมือ 42 อปท. ร่วมสร้าง“ตำบลเกษตรกรรมยั่งยืน”

ลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้แทนจาก 42 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานกว่าสามร้อยคน

/ November 14, 2012 10:05 am

รั้วกินได้ กำแพงที่ไม่เคยปิดกั้น หัวใจแบ่งปันของบ้านห้วยพรหม

“รั้วอะไรก็ไม่สู้รั้วต้นไม้” เป็นคำกล่าวของ ชัยภัทร ย่อมสระน้อย แกนนำแหล่งเรียนรู้ชุมชนพอเพียง บ้านห้วยพรหม ซึ่งมีความเชื่อว่า ต้นไม้ไม่มีเก่านานวันยิ่งมีค่า ปลูกไว้ไม่มีอะไรเสียหาย

/ November 9, 2012 3:16 pm

บรรเลงแทงโก้ ในสวนสมรม

ประเสริฐ บรรจบกาญจน์ เป็นเกษตรกรชาวสวน เป็นเจ้าของสวนสมรมที่ยังคงวิถีของสวนสมรมโบราณอยู่ พื้นที่กว่า 65 ตารางกิโลเมตรในขุนทะเลเป็นสวนสมรม ไม่แปลกที่สองข้างทางจะเขียวชอุ่ม


Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/footer.php on line 4