Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/header.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/header.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/header.php on line 4
ปันสุข – จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/sidebar.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/sidebar.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/sidebar.php on line 4

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

/ July 10, 2013 9:08 am

อนุรักษ์ป่าชุมชน โลตัสหลังบ้านเรา

จากสภาพป่าไม้ที่เห็นในปัจจุบัน แทบไม่น่าเชื่อว่า ในอดีตประมาณ 20-30 ปีที่แล้ว พื้นที่ในตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประสบวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก...

/ June 24, 2013 9:37 am

ขยะฐานศูนย์ จัดการตั้งแต่ต้นทาง

บ้านของ บังหลี-อาหลี หมัดหนิ ที่เป็นร้านอาหารด้วยนั้น แลไม่พบขยะกลาดเกลื่อนตามพื้นเลยสักชิ้น บริเวณข้างบ้านมีกรงที่บังหลีทำขึ้นมาเพื่อเก็บขยะประเภทขวดพลาสติกอย่างเป็นสัดส่วน

/ June 5, 2013 3:37 pm

ป่าหินกอง อาณาจักรของความอุดมสมบูรณ์

หนู เป็นคนรูปร่างผอมสูง นนท์ รูปร่างสันทัด ทั้งสองมียิ้มละไมอยู่บน ใบหน้าเหมือนๆ กับชาววังใหม่ทุกคน ทางขึ้นเนินต้องผ่านศาลารกร้างที่เจ้าของเดิมสร้างไว้ตรงตีนเขา มีฝายกักเก็บน้ำที่ชาวบ้านหมู่ 8 รวมถึงอาสาสมัครร่วมกันสร้างไว้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ด้านล่างบึงไต่ลงไปจะพบน้ำตกขนาดย่อม มีกระสอบทรายวางขวางทางน้ำ

/ June 5, 2013 10:21 am

บ้านจลาโก กับสายน้ำแห่งชีวิต

“เปาะลม” เป็นผู้นำแห่งจิตวิญาณ เป็นที่นับถือของคนในพื้นที่ ถ้าใครจะทำอะไรในจลาโก ต้องมาปรึกษาก่อน เป็นผู้อาวุโสในหมู่บ้าน เป็นคนที่เห็นลุ่มน้ำอยู่กับลุ่มน้ำมาตั้งแต่เล็กๆ จึงเห็นความเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำมาตลอด...

/ June 5, 2013 9:45 am

สายตรวจขยะ จุดเริ่มต้นของสิ่งดี

บนถนนหลวงสาย 304 เส้น นครราชสีมา – กบินทร์บุรี ไม่ว่าใครขับรถผ่าน หรือ นั่งรถผ่านถนนสายนี้ จะเห็นว่า ตลอดแนว 2 ข้างทาง นั้นสะอาดสะอ้านปลอดขยะ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยสายตรวจขยะของ อบต.อุดมทรัพย์....

/ June 5, 2013 9:39 am

ธนาคารขยะของเด็กๆ และชาวหาดสองแคว

หลังจากชาวบ้านคัดแยกขยะในครัวเรือนได้เป็น 3 ประเภทแล้ว โดยขยะรีไซเคิลจำพวกพลาสติก ขวดแก้ว โลหะ ฯลฯ ล้วนแต่มี ราคา ชุมชนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงก่อตั้งธนาคารขยะขึ้นมารองรับ

/ June 5, 2013 9:14 am

จัดสรรปันน้ำ อยู่ร่วมจึงรอด

ตำบลชากไทย กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีกิจกรรมการเชื่อมโยงกับกลุ่มระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าของสวนมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดการน้ำระดับหมู่บ้าน....

/ June 5, 2013 9:11 am

ต่อสู้เพื่อรักษา ป่าชุมชนห้วยหินฝน

ด้วยเนื้อที่กว่า 2,830 ไร่ของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจัดการดูแล อดิศักดิ์ สุขอาภรณ์ ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยกว่าจะฟันฝ่ามาได้จนถึงทุกวันนี้

/ June 5, 2013 8:33 am

เพราะมีป่า จึงมีน้ำ ให้ชีวิตได้สืบต่อ

จากถนนสายหลักในตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ที่ตัดผ่านหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 10 หมู่บ้าน จะมองเห็นแนว เทือกเขาทลายซึ่งทอดขนานไปกับถนนตลอดทั้งเส้น จนไปจรดกับถนนสุขุมวิท ปากทางเข้าสู่ตำบลวังใหม่ก่อน ถึงแยกหนองสีงา

/ May 21, 2013 10:43 am

โรงงานอาหารดิน ฟื้นฟูผลผลิตชุมชน

การปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นสิบๆ ปี นั้นทำให้ดินเสื่อมอย่างเข้าใจได้ แต่ที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีดูเหมือนจะมีหนทางแก้ปัญหานั้นแล้ว ด้วยหลักฐานที่ประจักษ์แก่สายตาอย่างที่นาสดเขียวทั่วพื้นที่ตำบล


Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/punsook/public_html/wp-content/themes/magazinum-old/footer.php on line 4